$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Programiranje na .NET platformi

Tagovi: c# .net linq programming application development

  • Milan Stojić
  • 3/22/2013

Studenti će se u ovom kursu upoznati sa osnovnim i naprednim osobinama programskog jezika C#, u koji spadaju konstrukcija tipova, metoda, osobina klasa, generičkih tipova, lambda i LINQ izraza, kao i korišćenje esencijalnih tipova i struktura .NET biblioteke. Kurs će prezentovati napredne tehnike i šablone koji su neizbežni u modernim klijentskim i serverskim aplikacijama. Tehnike kojima će se kurs baviti su napredne strukture podataka i algoritmi, paralelno programiranje, asinhrono izvršavanje i sinhronizacija.

Sadržaj kursa:

  1. Uvod u C# i Visual Studio + Definisanje osnovnih tipova podataka, klasa i njenih članova
  2. Osnovne strukture podataka i tipova .NET biblioteke
  3. Kolekcije, generički tipovi
  4. Izrazi, delegati, LINQ
  5. Konkurentno programiranje, asinhroni pozivi i sinhronizacija
  6. Napredne strukture podataka i algoritmi
  7. Izuzeci i analiza koda