$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Priručnik za početnike (C++) / Kako da pošalješ zadatke na proveru?

Kako da pošalješ zadatke na proveru?

  • Dozvoljeno polaganje
  • Lekcije
  • Nema
  • Teo
  • 7/24/2015

Ceo BubbleBee portal je osmišljen tako da učiš kroz samostalan rad na programerskim zadacima, nakon što prethodno pročitaš teorijski uvod za svaku od lekcija, a da možeš da proveriš da li si dobro napisao program preko automatske provere na našem portalu. Nakon što sam napišeš program i dođeš do tačke da misliš da je zadatak rešen, C++ fajl koji sadrži tvoje rešenje možeš da pošalješ (upload-uješ) na proveru na stranici gde je zadatak okačen. Sistem će preuzeti tvoj C++ fajl, kompajlirati u EXE fajl i pokrenuti više testova nad njim koji će pokazati da li je zadatak dobro rešen. Nakon ovoga ćeš dobiti izveštaj o uspešnosti tvog rešenja. Ukoliko nisi uspeo/la da pokriješ sve slučajeve (što se svim programerima često dešava) moraćeš da se vratiš za "crtaću tablu" i pokušaš ponovo :) 

 

 

 

Na sledećim linkovima je detaljnije opisano kako sistem automatske provere zadataka (grader) funkcioniše pa te molimo da pogledaš ove linkove jer će ti informacije koje se tamo nalaze biti od pomoći pri slanju zadataka na proveru.

 

Klikni ovde da saznaš više o organizaciji i polaganju samog kursa.

 

Kako funkcioniše sam grader možeš videti ako klikneš na linkovan tekst.

U tabu pod nazivom Problemi imaš primer zadatka koji možeš da pošalješ na automatsku proveru.