$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Uvod - Priručnik za JavaScript

  • /
  • 2/10/2017

JavaScript

JavaScript za početnike je kurs programiranja namenjen pre svega apsolutnim početnicima. Lekcije su kratke, a pojmovi objašnjeni na najjednostavniji način, tako da je kurs pristupačan čak i najmlađima. Ne očekuje se nikakvo predznanje - samo dobra volja. Čak nije potrebna ni neka instalacija niti neki dobar računar - dovoljno je da odete na neki veb sajt i na njemu napišete svoj prvi program. Posebna pažnja u kursu je posvećena zadacima koji se mogu naći u drugim predmetima kao što je matematika. Pošto je ovaj kurs namenjen učenicima osnovnih škola, u njemu je pokazano kako mogu da se rešavaju svakodnevni zadaci iz matematika kao što je sabiranje uglova pomoću programa na jeziku JavaScript. Kurs je još uvek u aktivnom razvoju. Trudićemo se da sve vaše sugestije, komentare i predloge iskoristimo da napravimo nešto što odgovara vašim potrebama.

Kad god primetite nešto što bismo mogli da poboljšamo slobodno nam se javite na forum algora.petlja.org i mi ćemo se potruditi da vam u što kraćem roku izađemo u susret.