$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

BubbleBee je portal za učenje i vežbanje programiranja u sklopu http://petlja.org/ Namenjen je najmlađima, početnicima (i takmičarima početnicima) kao i profesorima informatike. Koristeći BubbleBee možete da zakoračite u svet programiranja, da usavršavate svoje programersko znanje i veštine, da budete uspešni na programerskom takmičenju, a kao nastavnik programiranja možete da pomognete i sebi i svojim učenicima/studentima, ili da lakše uvedete programiranje u nastavu ili vannastavne aktivnosti. Ako vas interesuje bilo koja od ovih mogućnosti, BubbleBee je portal za Vas.

U pitanju je nekomercijalan projekat - svi kursevi na BubbleBee portalu su besplatni i stalno dostupni. Nema organizovanih grupa, niti određenog početka ili trajanja. Možete da čitate lekcije i rešavate zadatke kada vama odgovara, što je pogodno za samostalno učenje, ili da organizujete svoju grupu i zajedno prelazite gradivo.

Na portalu BubbleBee se nalaze kursevi različitih nivoa, od kursa "Čas programiranja" namenjenog najmlađima, čije delove mogu da savladaju čak i polaznici koji još nisu naučili da čitaju, do kurseva namenjenih studentima informatičkih smerova. Posebnu pažnju bismo skrenuli na kurs "C++ za početnike", kao na polaznu tačku za najveći broj onih koji žele da uče programiranje.

Kurs "C++ za početnike" na portalu BubbleBee je zaista pravljen za najširi krug početnika, uzimajući u obzir i njihove trenutne mogućnosti i različitost interesovanja. Pisan je lako razumljivim jezikom, lekcije su kratke i očišćene od raznih detalja koji nisu svima ni potrebni, a zbunjuju početnike i odvlače im pažnju od osnovnih koncepata. Akcenat je stavljen na suštinu koju mora da savlada svako ko želi da se bavi programiranjem u bilo kom obliku.

Nakon kursa za početnike, učenici stiču osnovu koja će im svakako koristiti u daljem bavljenju programiranjem. Učenici mogu nezavisno da nastave da proučavaju oblast programiranja koja ih interesuje, bilo to web programiranje, pisanje aplikacija, programiranje mikrokontrolera, kompjuterska grafika, baze podataka ili rešavanje algoritamskih problema.

BubbleBee je, bar za sada, prevashodno usmeren na algoritamsko programiranje. To znači da su lekcije i zadaci na portalu pisani sa namerom da podstiču logičko i apstraktno razmišljanje, kao i sposobnost razlaganja problema na podprobleme, do nivoa već poznatih ili lako rešivih problema (ovo se posebno odnosi na kurs "Uvod u algoritme", ali u velikoj meri i na ostali sadržaj). Tvorci portala smatraju da je uvežbavanje ovakvog načina razmišljanja i pristupa problemima veoma bitno ne samo u programiranju, nego i za razvoj kognitivnih sposobnosti uopšte, te da se može primeniti u raznim poslovima kao i u svakodnevnom životu.

Među onima koju su do sada učestvovali u izradi sajta BubbleBee, ili su svojim sugestijama i savetima doprineli njegovom kvalitetu, nalaze se zaposleni ili saradnici sledećih institucija:

  • Majkrosoft razvojni centar u Srbiji (MDCS);
  • Matematička gimnazija i Računarska gimnazija u Beogradu i druge škole u Srbiji;
  • Društvo matematičara Srbije
  • Istraživačka stanica Petnica.

BubbleBee se i dalje intenzivno razvija. Novi sadržaji su u pripremi, dodaju se i nove pogodnosti za korisnike, a radi se i na poboljšanju brzine i kvaliteta. Zahvaljujući udruženim naporima ljudi koji veruju u ovaj projekat, možemo očekivati da BubbleBee uskoro ima još veći broj zadovoljnih korisnika.

Rekli su o portalu BubbleBee:

„Ovaj početnički kurs deluje da je upravo ono što je falilo. Odskočna daska za skok tamo gde treba… To je upravo ona prva i najvažnija karika, koja je nedostajala. Sada mi je mnogo lakše da radim, naročito u situacijama koje su mi i najčešće, a to je da svako propusti po koju sekciju, jer ih mnogo imam, tako da svako sada sam nastavlja onde gde je stao, a ja samo uskačem da poguram i objasnim kad zapne.“

Duško Obradović, profesor Somborske gimnazije

“BubbleBee sajt za popularizaciju programiranja kod najmlađih je upravo ono sto nam je nedostajalo. Svi su svesni da je XXI vek - vek matematike i informatike, ali nismo do sada imali ovakav način privlačenja pažnje budućim stručnjacima za ove izuzetno važne oblasti.”

profesor Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu

„Naša preporuka je da nastavnici motivišu učenike da otvore nalog na portalu, sami ili uz pomoć nastavnika, kako bi prolazili kroz materijale i lekcije na portalu. Pomoću portala mogu učiti samostalno ili u različitim oblicima nastave.“ 

“Povećanje broja inženjera i kvaliteta njihovog znanja moglo bi da transformiše ovu zemlju u narednih 10-20 godina. BubbleBee je korak u tom smeru, za modernu i novu Srbiju.” 

Dragan Tomić, direktor Razvojnog centra Microsofta u Srbiji.  

Dobro došli na BubbleBee sajt – sajt posvećen popularizaciji programiranja i njegovoj online edukaciji. BubbleBee je još jedan u nizu projekata Microsoft razvojnog centra Srbija koji pospešuje viziju uspešnih programera u Srbiji.

Trenutno BubbleBee sadrži jedan kurs, Uvod u algoritme. Kurs će dobijati nove lekcije tokom ove školske godine odnosno semestra. Nadamo se da ćemo listu kurseva uskoro poširiti. 

Uživajte,

BubbleBee tim

Majkrosoft razvojni centar u Srbiji (MDCS) otvoren je 2005. godine, kao četvrti po redu razvojni centar Majkrosofta u svetu. Predvodi ga Dragan Tomić, koji je posle 10 godina provedenih u sedištu Majkrosofta u Redmondu posto deo Razvojnog centra u Srbiji. Tim MDCS-a čine više od 100 perspektivnih mladih ljudi, vrhunskih stručnjaka iz oblasti kompjuterskih nauka i primenjene matematike. Nagradama sa svetskih olimpijada ili sličnih takmičenja međunarodnog ranga može se pohvaliti čak četvrtina zaposlenih u MDCS-u.

Iz prostorija MDCS-a izašli su delovi operativnog sistema Microsoft Windows 7, nove komponente Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, kao i podrška brojnim Majkrosoftovim online servisima. U ovom trenutku uveliko se radi na velikom broj novih komponenti iz Majkrosoftove palete proizvoda.

Svaki član MDCS tima utiče svojim idejama i radom na veliki broj ljudi menjajući njihove poglede na svet i olakšavajući njihov svakodnevni život na posredan ili neposredan način. U ostvarenju ovog zahtevnog zadatka našim stručnjacima pomažu sjajni radni uslovi i odlična atmosfera u timu.

Dragan Tomić

Andreja Ilić

Rođen u Nišu 11111000011 godine u ranim jutarnjim satima. “Čkole” završavao u Nišu i dolazi sa Prirodno matematičkog fakulteta iz Niša. Sada radi kao programer u Microsoft razvojnom centru, Beograd, u Office timu. Od 2007. godine član je takmičarske komisije za srednjoškolska takmičenja iz infromatike. Od tada, svake godine učestvuje u organizaciji takmičenjima i podučavanju mladih izraštaja u istima. Osvojio je više od dvadeset medalja na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz matematike i informatike. Autor je mnogih problema sa međunarodnih takmičenja iz programiranja. Vođa je seminara matematike u Istraživačkoj stanici Petnica. Uže oblasti interesovanja su teorija grafova, socijalne mreže i mašinsko učenje.

Dušan Zdravković

Rođen je 1993. godine u Boru. Osnovnu školu započinje u Boru, a završava u Nišu, gde kasnije upisuje specijalizovano odeljenje za talentovane matematičare u gimnaziji “Svetozar Marković”. Tu se prvi put susreće sa programiranjem, što ga je prilično zainteresovalo, pa odlučuje da svoje profesionalno usavršavanje nastavi u tom smeru. Osvojio je brojne nagrade i medalje na nacionalnim i međunardnim takmičenjima iz programiranja, što mu omogućuje da postane stipendista Računarskog fakulteta u Beogradu. Odmah po upisivanju fakulteta postaje član komisije za srednjoškolska takmičenja iz informatike, i od tada aktivno učestvuje u organizaciji nacionalnih takmičenja i osmišljavanju zadataka za njih. Trenutno je student 2. godine, a od jula 2012. je na praksi u Microsoft razvojnom centru u Srbiji, u SQL Server timu.

Milan Vugdelija

Nikola Milosavljević